Çevre Politikamız

Ev ve küçük ofislerdeki kağıt atıkların Mavi renkli torbalarda biriktirilmeleri gerekmektedir. Bu torbalar,yetkililerce belirtilen zamanlarda dışarıya konulmalı veya mavi renkli kâğıt konteynırına konulmalıdır.

Firma olarak biz kendi kağıt ambalaj atıklarımızı mavi konteynırlarda biriktirip geri dönüşümünü sağlamaktayız.

Kağıt, kültürel ve sanayi alanındaki yeri ile insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerinden biridir. Kağıt sanayisinin gelişmesi bir ülkenin sanayi ve kültürel gelişmişlik düzeylerinin belirleyici etmenlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Hurda kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması, hava kirliliğini %74–94, su kirliliğini % 35, su kullanımını % 45 azaltabilmektedir. Atık kağıt, kağıdın hammaddesidir. Atık kağıdın odun olarak karşılığı 3 metreküp ağaçtır. Bu açıdan bakıldığında atık kağıdın orman kaynaklarını korumak açısından önemi göz ardı edilememektedir.

Kullanılmış kâğıtların geri kazanılması ormanların korunmasına katkıda bulunmaktadır.